• 07644468382-84
  • جزیره کیش ، سارینا 1، طبقه چهارم، واحد 420

اطلاعیه و تفاهم نامه

اختصاص بیش از 1000 میلیارد ریال تعهدات بیمه ای از سوی بیمه پارسیان برای جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش

اختصاص بیش از 1000 میلیارد ریال تعهدات بیمه ای از سوی بیمه پارسیان برای جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش

اختصاص بیش از 1000 میلیارد ریال تعهدات بیمه ای از سوی بیمه پارسیان برای جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش به گزارش روابط عمومی جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ...

انعقاد تفاهمنامه با بیمه معلم

انعقاد تفاهمنامه با بیمه معلم

به اطلاع کلیه فعالین محترم در حوزه خدمت رسانی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش میرساند، به موجب انعقاد تفاهمنامه فیمابین جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش و بیمه معلم، ...

انعقاد تفاهمنامه جامعه با رستوران شاندیز صفدری قدیم

انعقاد تفاهمنامه جامعه با رستوران شاندیز صفدری قدیم

به اطلاع کلیه فعالین محترم در حوزه خدمترسانی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش میرساند، به موجب انعقاد تفاهمنامه فیمابین جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش و رستوران شاندیز صفدری ...

تفاهمنامه همکاری فیمابین بانک ملی ایران و جامعه دفاتر خدمات مسافرتی کیش منعقد گردید.

تفاهمنامه همکاری فیمابین بانک ملی ایران و جامعه دفاتر خدمات مسافرتی کیش منعقد گردید.

به گزارش نجوا خبر،تفاهمنامه همکاری فیمابین بانک ملی ایران و جامعه دفاتر خدمات مسافرتی کیش منعقد گردید. در این مراسم رامتین روشن، مدیرعامل جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با تشریح حوزه ...

انعقاد تفاهمنامه علمی و آموزشی میان جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش و پردیس دانشگاه علامه طباطبایی جزیره کیش

انعقاد تفاهمنامه علمی و آموزشی میان جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش و پردیس دانشگاه علامه طباطبایی جزیره کیش

انعقاد تفاهمنامه علمی و آموزشی میان جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش و پردیس دانشگاه علامه طباطبایی جزیره کیش به گزارش نجوا خبر، در طی مراسمی تفاهمنامه همکاری علمی و آموزشی ...