• 07644468382-84
  • جزیره کیش ، سارینا 1، طبقه چهارم، واحد 420

پرسنل آژانس ها

سارا محمودی

سارا محمودی

نام و نام خانوادگی:  سارا محمودیمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری سام گشت کرانه کیش  آدرس : جزیره کیش،بازار پارس خلیج، غرفه 61سمت سازمانی:  رییس هیئت مدیره کد پرسنلی: 100226کد ملی: 1292677643ایمیل :  ...

عطیه راقی عطری

عطیه راقی عطری

نام و نام خانوادگی:  عطیه عطری راقیمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری سام گشت کرانه کیش  آدرس : جزیره کیش،بازار پارس خلیج، غرفه 61سمت سازمانی:  مدیر عامل کد پرسنلی: 100227کد ملی: 1288344899ایمیل :  ...

حمید صالح

حمید صالح

نام و نام خانوادگی:  حمید صالحمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری رابین پرواز کیش  آدرس : جزیره کیش،هتل فلامینگو، لابیسمت سازمانی:  ترانسفر کد پرسنلی: 100205کد ملی: 1282696599ایمیل :  پرسشنامه ارزیابی خدمات [modalsurvey id="3529241442" ...

حسن مرادی

حسن مرادی

نام و نام خانوادگی:  حسن مرادیمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری رابین پرواز کیش  آدرس : جزیره کیش، هتل فلامینگو، لابیسمت سازمانی:  کارشناس فروش کد پرسنلی: 100204کد ملی: 1142425592ایمیل :  پرسشنامه ارزیابی خدمات ...

مسعود محمدی

مسعود محمدی

نام و نام خانوادگی:  مسعود محمدیمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری جیمبو کیش  آدرس : جزیره کیش،هتل فلامینگو، لابیسمت سازمانی:  نائب رییس هیئت مدیرهکد پرسنلی: 100203کد ملی: 0082376883ایمیل :  پرسشنامه ارزیابی خدمات ...

منیژه مرادی

منیژه مرادی

نام و نام خانوادگی:  منیژه مرادیمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری رابین پرواز کیش  آدرس : جزیره کیش، هتل فلامینگو، لابیسمت سازمانی:  مدیرعامل و مدیر فنی کد پرسنلی: 100202کد ملی: 4172667058ایمیل :  پرسشنامه ...

امیرحسین شریفی

امیرحسین شریفی

نام و نام خانوادگی:  امیرحسین شریفیمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری جیمبو کیش  آدرس : جزیره کیش،هتل آرامیسسمت سازمانی:  کارشناس فروش کد پرسنلی: 100229کد ملی: 3242206509ایمیل :  پرسشنامه ارزیابی خدمات [modalsurvey id="3529241442" style="flat" ...

سمیرا زیورعالم

سمیرا زیورعالم

نام و نام خانوادگی:  سمیرا زیورعالممحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری جیمبو کیش  آدرس : جزیره کیش،مرکز خرید گنجینه یک، جنب بستنی نعمتسمت سازمانی:  کارشناس فروش کد پرسنلی: 100235کد ملی: 2280211531ایمیل :  پرسشنامه ...

سیما ضیایی

سیما ضیایی

نام و نام خانوادگی:  سیما ضیایی محل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری جیمبو کیش  آدرس : جزیره کیش،مرکز خرید گنجینه یک، جنب بستنی نعمتسمت سازمانی:  صندوقدار کد پرسنلی: 100236کد ملی: 0946327440ایمیل :  پرسشنامه ارزیابی ...

ناهید احمدی

ناهید احمدی

نام و نام خانوادگی:  ناهید احمدیمحل فعالیت:  آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری جیمبو کیش  آدرس : جزیره کیش،مرکز خرید گنجینه یک، جنب بستنی نعمتسمت سازمانی:  کارشناس فروش کد پرسنلی: 100234کد ملی: 0082843791ایمیل :  پرسشنامه ...